2014. január 2., csütörtök

Ritka és különös virágok...Vannak Sok érdekes és furcsa faj a természet. Here you can find some of them. Itt megtekinthet néhány közülük.
There are many interesting and strange species in the Nature. Sok érdekes és furcsa faj a természet. Here you can find some of them. Itt megtekinthet néhány közülük.
Impatiens Psittacina (Parrot Flower) Impatiens Psittacina (Papagáj virág)
image source Kép forrása
Impatiens psittacina is a rare flower that looks like a parrot. Impatiens psittacina egy ritka virág, hogy néz ki mint egy papagáj. Hence this flower is called parrot flower. Ezért ez a virág neve papagáj virág. This rare species grow in Thailand and in limestone soil with a pH that is higher than normal. Ez a ritka faj nő thaiföldi és mészkő talaj pH-értéke, ami magasabb a normálisnál. The flower is normally in the size of 5cm and blooms in October and November. A virág általában a méret 5cm és virágzik októberben és novemberben. As this is rare species Government of Thailand imposed a ban on exporting these species. Mivel ez a ritka faj thaiföldi kormány tilalmat exportáló ezekre a fajokra.

image source Kép forrása
Spider flowers (flowers that look like spider) belong to Grevellia genus. Pók virág (virágok, hogy úgy néz ki mint pók) tartoznak Grevellia nemhez.

image source Kép forrása

image source Kép forrása
Grevellia Speciosa – Red Spider Flower Grevellia speciosa - Red Spider Virág Spider flower hangs from a stalk like a spider suspended from its web. Spider virág lóg egy szál, mint egy pók felfüggesztették a web. In the image blow you can see it clearly. A képen látható csapást egyértelműen.

image source Kép forrása
Commonly there are five types of spider flowers. Gyakran van ötféle pók virágok. They are red, pink, grey, green and white. Ezek piros, rózsaszín, szürke, zöld és fehér. Generally these flowers flower in spring and winter. Általában ezek a virágok virága tavasszal és télen. Spider flowers are prevalent in Sydney, Australia. Pók virágok vannak érvényben az Sydneyben, Ausztráliában.
Bladder Campion (Silene Vulgaris) Campion hólyag (Silene vulgaris)
image source Kép forrása
Bladder Campion is a weed that occurs throughout most of the United States and Europe. Hólyag Campion a gyomnövény előfordul, hogy az egész leginkább az Egyesült Államokban és Európában.
This flower appears like bladder. Ez a virág jelenik meg, mint a hólyag.

image source Kép forrása
Lithops Lithops

image source Kép forrása

image source Kép forrása
What do you think the above images? Mit gondol a fenti kép? They appear as if flowers are grown to stones. Úgy tűnik, mintha virágok termesztik a kövek. But they are lithops otherwise known as living stones or flowering stones. De ők Lithops más néven élő köveket vagy virágzó kő. Lithops is a genus of rare plants native to South Africa. Lithops egy nemzetség a ritka növény őshonos Dél-Afrikába. These water-retaining plants grow in the desert regions. Ezek a víz megtartása növények növekedését, a sivatagi régiókban. They appear like pebbles by blending in with surrounding pebbles to avoid being eaten by predators. Úgy tűnik, mint a kavics a keveréssel az a környező kavicsokkal, hogy elkerüljék a ragadozók, amit megevett.
Lithops cannot wilder for a year even though they do not have sufficient water. Lithops nem vadabb egy évig még akkor is, ha azok nem rendelkeznek elegendő vizet. Some species of these plants can live 7,500 feet above the sea level. Néhány faj ezek a növények élnek 7500 méter tengerszint feletti magasságban. Another specialty of these is they can bear the temperature of 46°C. Másik különlegessége, ezek azok viselik a hőmérséklet 46 ° C. Generally these plants flower in autumn. Általában ezek a növények ősszel virágzik. The germination process of these species is quite interesting. A csírázás folyamata e fajok elég érdekes. All seeds are layered in a cup-shaped structure, when rain falls, this cup opens and the seeds fall on the ground. Minden mag rakott egy csésze alakú szerkezet, ha esik az eső, ez a pohár, és megnyitja a magok esnek a földre. Then the cup closes and opens again when there is rain. Aztán a poharat zárja és nyitja újra, ha nincs eső.
Ritka virágok Here are pictures of some rare flowers, enjoy! Itt vannak képek a néhány ritka virágok, és élvezd!
Blue Bell Tunicate
Blue Bell Tunicate Blue Bell Előgerinchúrosok
Flower Power
Flower Power Flower Power
Luscious Lotus
Luscious Lotus Zamatos Lotus
Orchid in the Blue
Orchid in the Blue Orchidea a Blue
Purple Foxglove
Purple Foxglove Lila Foxglove
passion flower
passion flower golgotavirág

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése