2012. augusztus 20., hétfő

Engedelmesség.....

                                                     

ENGEDELMESSÉG, mint jellemvonás – Gyorsan és készségesen (szívesen) teljesítem a kéréseit azoknak, akik felelősek értem.
Engedelmesség rokon fogalma: készségesség, együttműködés, szófogadás
Engedelmesség ellentéte: ellenkezés, akaratosság, dac, lázadás, makacsság
Ellentétes kifejezés: köti az ebet a karóhoz (=megmakacsolja magát)

Mi az engedelmesség?
A hétköznapi értelmezésben: ’Aki megteszi amit neki mondanak, az engedelmes’. Vagyis az engedelmesség a hétköznapi értelmezésben mindig konkrét elvárásokra adott pozitív cselekedetekben valósul meg.
Ha azonban megvizsgáljuk azt a görög szót, amit a magyarban ’engedelmesség’-nek fordítanak, akkor az engedelmességnek sokkal gazdagabb jelentését kapjuk. ’Engedelmesség’ a görögben annyi, mint: ’alávetettségben élő’. Ezért az engedelmesség nem csak egy cselekedet megtevése (vagy ha tiltó parancsnak engedelmeskedünk, akkor meg nem tevése), hanem az ember (szivének) egy állapota – függetlenül a cselekedeteitől. Biblikus megközelítésben a függetlenségre törekvő ember már engedetlen akkor is, ha a gyakorlatban (még) nem hágott át egyetlen parancsolatot sem, ugyanis alá nem vetettségre törekszik. Aki nem akar tekintély alá tartozni, az engedetlen ember: „…legyetek engedelmesek egymásnak” = „vessétek alá magatokat, vagy rendeljétek magatokat alá egymásnak”. Ebből következik, hogy az embernek törekednie kell magát olyan tekintélyeknek alárendelni, amelyek Istentől adattak.
Lehet valaki önszántából engedelmes, vagyis alávetettségben élő. Lukács 2:50-52 „Jézus engedelmeskedett (alá vetette magát) a szüleinek.” Később, amikor felnőtt és a saját útját járta, a tiszteletet ugyan megtartotta feléjük, de már teljes mértékben Isten tekintéjének rendelte magát alá.
Lukács 10:17 „Még a démonok is engednek nékünk a Te neved által…” A démonok nem örömmel, saját akaratukból engedelmeskedtek, hanem kénytelenek voltak, mert hatalom kényszerítette őket. Azaz démonokkal szemben az engedelmességet ki lehet és ki is kell kényszeríteni. Ezt azért tudjuk megtenni, mert mi magunk Isten hatalma alatt álló emberek vagyunk, s Tőle kaptuk a jogot és az erőt arra, hogy démonokat kiűzzünk.
Bábelben létrejött az első ’demokrácia’, ahol az emberek önkényesen, Istentől függetlenül  akartak élni és tornyot építeni. Ennek vége anarchia és kuszaság lett. Fontos a szabadság, a demokrácia, de sokszor rossz irányba viszi el az embereket. Minél ’szabadabb’ vagy pontosabban szabadosabb egy társadalom, jog és tekintély nélküli, az emberek annál gonoszabbak lesznek (tapasztalat szerint a tekintély hiánya nem jó irányba viszi az embereket). Ez a világ az ítéletre tart, és azt nem fogja kikerülni. Isten rendelte, hogy tekintély alatt éljünk. Szodoma és Gomora az áldását, amit Isten adott, a bűnre élte ki, minden férfi lakos később homoszexuális lett. Ha van pénzük az embereknek és kényelmesen megélnek, elkezdik keresni az izgalmakat, mert unatkoznak, megszűnnek a tekintélyek, a korlátok az életükben és lázadók lesznek („Senki ne szóljon bele az életembe!”, „Az én életem, azt teszek vele, amit akarok!”, stb.)                                                     
                                                     
Engedelmesség-lojalitás
Valójában minden emberi közösség hierarchikusan szerveződik.
A társas befolyásolás másik fő típusa az engedelmesség közvetlen parancsnak vagy utasításnak. Azt tesszük, amit mondanak.

Lojalitás és engedelmesség nélkül nincs társadalmi szerveződés. Miután a csoportba való tagolódás mindenki számára előnyöket kínált, az engedelmesség és tekintélytisztelet elterjedésére erős szelekció irányult. A nyugati kultúrák nem tartják minden szempontból kívánatosnak az engedelmességet. Társas szervezetekben fontos szerepe van az engedelmességnek.
Mások életének veszélyeztetése utasításra:
Az engedelmességet befolyásoló tényezők
Nem éreztek felelősséget cselekedeteikért, hiszen minden a kísérletvezető ellenőrzése alatt állt. Másik tényező a kísérleti személy és a „tanuló” közötti térbeli távolság lehet. Utóvizsgálat: a „tanuló” kezét magának a kísérleti személynek kellett az elektródához hozzáérintenie. Távolság csökkentésével az engedelmesség lecsökken 65 %-ról 49-re. Ha a kísérletvezető mikrofonon közölte utasításait, az engedelmesség ismét lecsökkent. A háborús bűnösök sokszor azzal védekeznek, hogy parancsot hajtottak végre. Azé a felelősség, aki a parancsot adja. A csoportnyomásnak ugyanakkora hatása volt, mint a kísérletvezető utasításának. Két ember által kifejtett csoportnyomás is elegendő ahhoz, hogy konformitást váltson ki. Úgy tűnik, hogy ha a költségek nem túl nagyok, akkor az emberek gyakran megteszik, amit mondanak nekik. 


  IDÉZET
"Az engedelmesség betartja a szabályokat. A szeretet tudja, hogy mikor szabad azokat megszegni."
Anthony de Mello

Forrás Internet
Összeállította:Szőkéné Ágota
                                                        


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése